PANDAVA
Français
 1. De juiste instelling van de ionenwisselaar

  Ionenwisselaars zijn in alle afwasmachines vast geïnstalleerd. Hierdoor wordt het afwaswater ontkalkt om te voorkomen dat er een witte kalkaanslag op vaat en glazen ontstaat. De ionenwisselaars zijn door de fabrikant van de vaatwasser ingesteld op een bepaald onthardingsniveau, dat gericht is op de gangbare conventionele afwasmachinepoeders.
  Conventionele vaatwasmiddelen bevatten chemicaliën zoals synthetische polycarboxylaten, fosfonaten en fosfaten, die de opgeloste kalk in het water binden. Aangezien Sonett zulke synthetische ontharders niet wil gebruiken, is het aan te bevelen de ionenwisselaar hoger in te stellen.
  De plaats waar de ionenwisselaar kan worden ingesteld, hangt van de machine af, b.v.

  • Aan de binnenwand van de machine:
   Open de machine en neem de vaatrekken eruit. Aan de wand van de binnenruimte ziet u rechts of links een stelschroefje met getallen 1 - 3 of 1 - 6. Stel eerst de hoogste stand in. Stel later alleen een lagere stand in als er dan geen witte kalkafzettingen op de vaat ontstaan.
  • In de opening voor het regenereerzout, meestal aan de onderkant van de machine:
   Daarvoor moet u de vuldeksel voor het regenereerzout afschroeven. Naast deze opening vindt een regelaar voor de ionenwisselaar. Volg verder vorige punt.
  • In het deurkozijn van de machine, waar een stelschroefje met getallen direct zichtbaar is.
  • Bij volledig elektronisch geregelde vaatwassers:
   Hier vindt het instellen van de ionenwisselaar ook elektronisch plaats. Details hierover vindt u in de gebruiksaanwijzing. Volg verder het eerste punt.

 2. Het zoutreservoir van de vaatwasser regelmatig met regenereerzout bijvullen.

  Het afwaswater mag een hardheid van hoogstens 3° dH hebben, anders bestaat het gevaar van kalkafzettingen.

  Uit ervaringen is gebleken dat er machines zijn die pas zeer laat aangeven dat er zout nodig is. Om dit te voorkomen moet er regelmatig regenereerzout bijgevuld worden, ook als de machine dit nog niet aangeeft. Als het zoutreservoir helemaal leeg blijkt te zijn, moet u na het vullen ca. 2 uur wachten voordat u de machine weer gebruikt, zodat de ionenwisselaar voldoende tijd heeft voor het regenereren.


 3. Het instellen van de dosering van het glansspoelmiddel.

  Bij de vulopening voor het glansspoelmiddel bevindt zich een instelmogelijkheid. Bij kalkvlekken moet de instelling verhoogd worden; als er strepen ontstaan, moet de instelling verlaagd worden.
  Als er een witte kalkafzetting op de vaat is ontstaan, moet u één keer het volgende doen:
  Vaat in de machine laten. Instelling 65°C, zonder voorspoelen kiezen. Zonder vaatwasmiddel het programma starten. Nadat het water in de machine gelopen is, de deur openen en 1 liter Sonett kalkoplosmiddel in de kuip doen. Het programma tot het einde laten doorlopen. De kalafzetting is dan weer verdwenen.


Copyright © Sonett 2007Pandava Home - Hoe kontakt nemen ?