PANDAVA
Français
pH – een waarde op zichzelf ?

Basen en zuren zijn oerpolen in de hele levende natuur.
Binnen deze polen vindt de hele opbouw en afbouw van
stoffen plaats, en ook alle stoftransformaties in planten,
dieren en mensen. De sterkte van basen en zuren wordt
uitgedrukt in de pH-waarde (pH = potentia hydrogenii –
maat voor de concentratie van waterstofionen). Water is
met zijn pH van 7 neutraal, d.w.z. zuren en basen zijn in
evenwicht. Als de pH-waarde kleiner is dan 7, heeft de stof
zure eigenschappen; bij waarden groter dan 7 geeft de
pH-waarde basische eigenschappen aan.

Planten zijn zure wezens. Alle delen van een plant, van
de wortel tot de zaden, hebben een pH-waarde die tussen
neutraal en zuur ligt. Pas wanneer een plant verwelkt of
afsterft, komen er ook basen in voor.

De mens is daarentegen een basisch wezen. Overal waar
in de mens opbouwende levensprocessen plaatsvinden, in
de weefsels, in de lever, in het bloed, in sperma, daar
heerst een basisch milieu tussen pH 7,1 en 7,5, dat strikt
gehandhaafd moet worden. Afbouw- en uitscheidings-
producten van de mens daarentegen zijn in de regel zuur.
Het bloed zelf ligt tussen pH 7,35 en 7,45. Een daling in
het bloed van 0,3 naar een pH-waarde van 7,05 betekent
voor de mens de dood.
Hoe slaagt het lichaam erin zo’n schijnbaar minimaal
pH-interval dat het verschil tussen dood en leven bepaalt,
permanent te handhaven, terwijl wij toch voortdurend worden
overspoeld met zuren uit voeding, water en lucht en
blootstaan aan de zuurvormende effecten van de dagelijkse
stress? - Het lichaam scheidt zuur uit! Bij gezonde jonge
mensen gebeurt dit via de darm, via de ademlucht in de
vorm van koolzuur en via de nieren als urinezuur. Maar als
nieren, darm en longen overbelast zijn, wat inmiddels in
onze cultuur de standaardsituatie is, worden de zure
uitscheidingsproducten in het weefsel opgeslagen en via de
huid afgevoerd. Zure, onwelriekende uitwasemingen,
eczeem, uitdroging, reuma, cellulitis, telkens terugkerende
ontstekingen, maagzuur en schimmelvorming zijn mogelijke
verschijningsvormen hiervan. Zo is voor de veelvoorkomende
schimmelziekte een zure huid-pH-waarde nodig. Pas tussen
pH 4 en pH 6 voelen schimmels zich in hun element.

Zure huidwaarden zijn bij de mens een gevolg van het
ouder worden.
Een zuigeling heeft een basische huid-pH-
waarde van 8,5, terwijl het zweet van een volwassene waarden
tot pH 4 kan hebben. Als we de huid nu reinigen met een
pH-neutrale of zelfs zure reinigingslotion, wordt het uitscheiden
van de zure afvalproducten, volgens de osmotische
wetmatigheid van de concentratievereffening, gehinderd.
Maar als de huid basisch wordt gereinigd, b.v. met zuivere
plantenzeep, dan wordt het zuur geneutraliseerd en wordt
de uitscheiding van de zure slakken bevorderd.
Basische zeep- of sodabaden en de milderen basische
leembaden en -kompressen worden toegepast bij het
genezen van ziektes die een gevolg zijn van te veel zuur.
Ze ontlasten longen, nieren en darm door zuren via de huid
af te voeren.

De vaak genoemde “beschermende zuurmantel” van de
huid is dus helemaal geen positief verschijnsel, maar een
plaats waar het lichaam zich van zure slakken ontdoet.

De vaak gegeven aanbeveling de huid zo veel mogelijk
pH-neutraal te reinigen om de “beschermende zuurmantel”
van de huid niet aan te tasten, gaat naar onze mening in
de verkeerde richting. Huidreiniging met zuivere, enigszins
basische zeepsoorten op basis van plantaardige olie
, zoals
deze voorkomen in de lichaamsverzorgingsproducten van
Sonett, vormt geen belasting van de huid, maar helpt de
huid bij het uitscheiden van overtollig zuur.

Copyright © Sonett 2002Pandava Home - Hoe kontakt nemen ?